Tjärlax

Fibernätet i Tjärlax

Tjärlax Byanät var första byanätet byggt i Dynamo Nets regi och färdigställdes våren 2007.

Kontakta oss för att få mera information om hur du kan ansluta din fastighet till byns fibernät och få både bredbands- och TV tjänster!

Dynamo Net | Närpesvägen 16 | tfn 0440-224243 | info[at]dynamonet.fi | Cookiepolicy | Dataskyddspolicy