Störningar pga elavbrott

Nattens storm gjorde många platser i Närpes strömlösa och även delar av Dynamo Nets noder drabbades. Nu på eftermiddagen är fortfarande bl.a. Pjelax (pga elavbrott i Skrattnäs), Nämpnäs, Norrnäs och Rangsby utan nätförbindelser så länge elavbrotten pågår. Läget kan följas på Carunas sidor: http://hairiokartta.caruna.fi

Dynamo Net | Närpesvägen 16 | tfn 0440-224243 | info[at]dynamonet.fi | Cookiepolicy | Dataskyddspolicy