ERBJUDANDE - Gratis internet 2020, därefter halva priset för boende i lägenhet!

Erbjudande för dig som bor i lägenhet: Gratis internet resten av 2020 och därefter halva priset t.o.m. 31.12.2022. Modem ingår under avtalsperioden och installationen är gratis. Gäller nya kunder och man kan inte avbryta avtalet innan 31.12.2022. Månadsavgift 18 euro under avtalsperioden och hastigheten 100/100 Mbit/s. Hastigheten kan variera beroende på husets interna kabelnät.