Tjänster

Dynamo Net strävar efter ett så stort och mångsidigt utbud av tjänster och tjänsteleverantörer som möjligt. Vi välkomnar stora som små leverantörer och tjänster och samarbetar gärna med lokala bolag.

Dynamo Net tillhandahåller anslutningar till Internet för kunder i eget nät samt i Suupohjan Seutuverkko's och KrsNETs nät. Andra tjänster som e-post, telefoni och TV säljer våra samarbetspartners.

Dynamo Net | Närpesvägen 16 | tfn 0440-224243 | info[at]dynamonet.fi | Cookiepolicy | Dataskyddspolicy