Dynamo Net dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Dynamo Net samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Dynamo Net följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Dynamo Nets tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Vilken information vi samlar in

Dynamo Net samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Dynamo Net på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad vi använder informationen till

Informationen behövs för att upprätthålla kundförhållandet, sköta kontakt och leverera tjänster. 

Vem vi delar informationen med

Dynamo Net kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var vi behandlar informationen

Dynamo Net kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.
Var vi behandlar informationen

Den information som Dynamo Net samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur vi skyddar informationen

Dynamo Net skyddar information som behandlas, genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis har endast behöriga tillgång till informationen och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk. 

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig eller inkomplett. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa informationen så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

Dynamo Net använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera om Dynamo Nets användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du fler frågor angående Dynamo Nets dataskydd kan du kontakta oss per e-post info@dynamonet.fi. Registeransvarig, Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 1778124-5. Fysiskt kontor finns på Närpesvägen 16, 64200 Närpes, Finland.

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 25.05.2018