Verksamhet

Dynamo Net bygger och driver ett modernt och ändamålsenligt fibernät och förser invånare, företag och offentliga sektorn i Närpes med högkvalitativa anslutningar för datakommunikationer lokalt, nationellt och internationellt. Dynamo Net är även internetleverantör till användare i eget nät samt KrsNET och Suupohjan Seutuverkko.Vi har egen fiber från en operatörsknutpunkt i Vasa och levererar både kapacitet och punkt till punkt förbindelser enligt önskemål.

Vi säljer därtill produkter, tjänster och support i anknytning till IT och datakommunikationer.

Styrelsen

Historik

Aktiebolaget Dynamo Net grundades år 2002 av Närpes stad och Företagshuset Dynamo för att upprätta och driva ett regionalt datakommunikationsnät i Närpes med omnejd. Sedan starten har Dynamo Net investerat i ett optiskt fibernät som binder ihop byarna i Närpes samt omgivande kommuner och städer.