Prylar för ditt datanätverk

Hos oss hittar du det väsentligaste som behövs för att bygga eller förbättra datanätverket hemma eller på företaget.

T.ex.:

ERBJUDANDE - Halva priset på månadsavgiften för boende i lägenhet!

Erbjudande för dig som bor i lägenhet: Halva priset t.o.m. 31.12.2021. Modem ingår under avtalsperioden och installationen är gratis.

Anslutningar

10/10 Mbit/s från 8,00 €

40/40 Mbit/s från 10,00 €

80/80 Mbit/s från 15,00 € 

Exklusive nätavgifter och eventuella andra avgifter 

Servicemeddelanden

Internet och TV nere i delar av Nämpnäs tisdag förmiddag pga avgrävd elkabel. Reparationer pågår.
Vår partner JNT informerar/Yhteistyökumppanimme JNT tiedottaa/Our business partner JNT informs: Servicearbete/Huoltotyö/Maintenance work 29.4
Störningar på nätet i Kalax, Nämpnäs, Norrnäs. Felet utreds. ÅTGÄRDAT!

Kundsupport

Ny hemsida-kolla in! Uusi kotisivu-mene katsomaan! New website-check it out! https://www.dynamonet.fi OBS! Inget 1 april skämt.

www.dynamonet.fi

Behöver du mer kapacitet - kontakta oss! Tarvitsetko lisää nopeutta - ota yhteyttä! Do you need to speed up - please contact us!
facebook-safe-image

Datanäten tillräckliga för distansjobb – toppen infaller på kvällen