Components for your data network

We’ll provide you with the essential that you need to build or improve your data network at home or in your company.

For example:

OFFER - Half the price if you live in an apartment!

In case you live in an apartment, you can get internet at half the price until 31st December 2021.

Deals

10/10 Mbps from 8,00 €

40/40 Mbps from 10,00 €

80/80 Mbps from 15,00 € 

Excluding network fees and potential other fees 

Service announcements

Internet och TV nere i delar av Nämpnäs tisdag förmiddag pga avgrävd elkabel. Reparationer pågår.
Vår partner JNT informerar/Yhteistyökumppanimme JNT tiedottaa/Our business partner JNT informs: Servicearbete/Huoltotyö/Maintenance work 29.4
Störningar på nätet i Kalax, Nämpnäs, Norrnäs. Felet utreds. ÅTGÄRDAT!

Customer service

Ny hemsida-kolla in! Uusi kotisivu-mene katsomaan! New website-check it out! https://www.dynamonet.fi OBS! Inget 1 april skämt.

www.dynamonet.fi

Behöver du mer kapacitet - kontakta oss! Tarvitsetko lisää nopeutta - ota yhteyttä! Do you need to speed up - please contact us!
facebook-safe-image

Datanäten tillräckliga för distansjobb – toppen infaller på kvällen